Kontrollansvarig


Kontrollansvarig

Plan och Bygglagen

ENLIGT PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL) BEHÖVS EN KONTROLLANSVARIG (KA) VID DOM FLESTA BYGGNATIONER. SOM KONTROLLANSVARIG ÄR JAG DITT STÖD GENOM BYGGPROCESSEN.

Läs mer
racc8a
Certifierad Kontrollansvarig

Enligt plan och bygglagen (pbl) behövs en kontrollansvarig (KA) vid dom flesta byggnationer.

Som kontrollansvarig är jag ditt stöd genom byggprocessen.

Jag har stor erfarenhet av villabyggnation. Vi riktar oss mot privatpersoner som skall bygga och behöver en kontrollansvarig. Jag verkar som KA främst i Värmland.


Boka möte
Detta ingår i mitt uppdrag:
  • Gå igenom bygget och ritningar.
  • Hjälp med att upprätta Kontrollplan.
  • Närvaro vid tekniskt samråd.
  • Besök på arbetsplatsen, kommunens arbetsplatsbesök (anges i Kontrollplan).
  • Närvaro vid slutsamråd.
  • Närvaro vid slutbesiktning.
  • Slutanmälan, ansökan om slutbesked.